/zpráva z 22. jednání Rady hl. m. Prahy 5. června 2018/

 

 

Logo


 

Mezi odsouhlasenými projekty je výstavba P+R parkoviště na Černém Mostě, kde na místě stávajícího plošného záchytného parkoviště vznikne několikapodlažní parkovací dům s 850 – 880 místy. Vybudována budou také místa pro uschování jízdních kol a nabíjení elektromobilů. Parkovací dům P+R bude napojen na okolní komunikace, autobusové zastávky a stanici metra Černý Most pěší nadzemní lávkou přes ulici Chlumecká. Pěší lávka bude stavebně upravena tak, aby umožnila také bezbariérový přístup z parkovacího domu do stanice metra.

Na podporu rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu a další aktivity škol, zejména projektovou výuku, zahraniční stáže pedagogických pracovníků, podporu dvojjazyčného asistenta pedagoga je zaměřeno celkem 46 projektů. V Základní škole Táborská je cílem projektu upevnit multikulturní prostředí školy a zároveň posílit roli školy jako místa setkávání a spolupráci rodičů a přátel školy. Práce pedagogů bude podpořena zapojením dvou dvojjazyčných asistentů pedagoga, v projektu budou realizovány projektové dny, komunitní akce k výročí založení školy a učitelé se zúčastní stáže zaměřené na seznámení s prací kolegů v německých školách a tamním systémem podpory integrace žáků s odlišným mateřským jazykem. V Mateřské škole Praha 4, Voráčovská, budou realizovány multikulturní projektové dny a také stáže, díky kterým učitelé získají poznatky o přístupu zahraničních škol a o zkušenostech se vzděláváním dětí v kulturně rozmanitém prostředí. 

Rada také odsouhlasila pilotní projekt přeměny budovy Střední školy – Centra odborné přípravy technickohospodářské na energeticky soběstačnou. V rámci stavebních úprav dojde ke komplexní rekonstrukci budovy v Českobrodské ulici 362/32a, jelikož stávající objekt neodpovídá aktuálním potřebám moderního vzdělávání. Kompletní revitalizace objektu je spojená nejen se zlepšením vlastností obálky budovy, ale i s kompletní změnou dispozičního řešení i architektonickým pojetím nejen vzhledu samotného objektu, ale i okolního přiléhajícího parteru.

„Tentokrát jsme radě předložili projekty z několika výzev najednou. Největší množství projektů a velký zájem registrujeme v oblasti školství, kde je podpora směřována k inkluzivnímu vzdělávání. Chceme podpořit jednotlivé školy, aby se vyrovnaly s množstvím žáků cizinců, kteří v Praze žijí a tyto školy navštěvují,“ uvedla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

V rámci výzvy na zvýšení atraktivity městské hromadné dopravy bylo alokováno 600 milionů korun. Ve dvou výzvách na zkvalitnění vzdělávání pak 80 a 400 milionů. Na energetické úspory hlavní město společně s evropskými fondy uvolnily 900 milionů korun, přičemž v této výzvě je stále možné podávat žádosti o podporu.

Rada odsouhlasené projekty doporučí ke schválení pražskému zastupitelstvu. Pokud i to vyjádří kladné stanovisko, Magistrát hlavního města Prahy začne ihned s jednotlivými subjekty projednávat podmínky realizace a uzavírat smlouvy o financování.

Další informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.