Logo


 

„Schválené projekty významně přispějí k dalšímu rozvoji Prahy. Jsem velmi ráda, že o podporu z pražského operačního programu je vysoký zájem a že je možné vybrat skutečně kvalitní projekty,“ řekla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.            

Projekty vycházejí z devíti výzev a protínají všechny čtyři prioritní osy OP PPR. Nejvyšší částku, přes 619 milionů korun, zastupitelé vyčlenili na 87 projektů ze tří výzev zaměřených do sociální oblasti. Nejvíce nově schválených projektů přinesly dvě výzvy v oblasti školství – celkem jde o 119 projektů za bezmála 97 milionů korun. Mezi 20 projektů schválených prostřednictvím tří výzev vyhlášených v oblasti výzkumu a inovací zastupitelé rozdělili 601 milionů korun a podporu ve výši 72 milionů korun vyčlenili na projekt sledující energetické úspory v metru.

V rámci jednotlivých výzev si největší částku - 314,5 milionu korun - rozdělí 21 žadatelů, kteří uspěli s projekty podanými do výzvy č. 35, nazvané Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Mezi úspěšné žadatele se kromě jednotlivých městských částí zařadily například Armáda spásy, Arcidiecézní charita, Otevřené srdce, o.p.s., Náboženská obec Církve československé husitské v Praze – Žižkově či SANANIM z. ú.

„Centrum sociálních služeb Praha bude moci v rámci projektu za 46 milionů korun dokončit modernizaci tří azylových domů ve Šromově ulici na Černém Mostě. Ty sice již prošly zateplením, výměnou oken a opravou balkónů, chybějící interiérové stavební úpravy však jejich fungování výrazně narušují. Realizace projektu umožní poskytovat potřebným lepší služby,“ uvedla radní Ropková. Azylové domy, které sídlí ve třech sousedících objektech umístěných deset minut chůze od zastávky metra B Rajská zahrada, jsou určeny pro ženy, muže a rodiny či samoživitelky s dětmi, které se ocitnou bez střechy nad hlavou.

Podobné pomoci se dočká také azylový dům pro matky a otce s dětmi, který v ulici Za papírnou v Praze 7 provozuje obecně prospěšná společnost Otevřené srdce. Ročně služeb azylového domu s 15 bytovými jednotkami využije v průměru 150 lidí včetně dětí, jeho kapacita je využívána z 95 procent. „Je to jediné zařízení svého druhu v sedmé pražské městské části, navíc jediné v celé Praze, které nabízí služby i otcům s dětmi. Dotace umožní kromě jiného vybudovat novou plynovou kotelnu a nový rozvod plynu, což přinese ekologičtější a úspornější vytápění, a umožní také celkovou rekonstrukci, modernizaci a nové vybavení vnitřních prostor,“ podotkla radní Irena Ropková. 

Více než 295 milionů korun vyčlenili zastupitelé na podporu 63 projektů podaných do výzvy č. 34, nazvané Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Obecně prospěšná společnost Mezi námi bude například realizovat projekt, který se snaží zmírnit pocity osamělosti a nepotřebnosti, tížící řadu seniorů. „Praha je regionem s nejvyšším podílem seniorů ve společnosti, žije tu více než 240 tisíc obyvatel starších 65 let. Experti přitom odhadují, že v roce 2025 jich bude téměř 255 tisíc a v roce 2050 již téměř 330 tisíc. Už teď je proto důležité vytvářet podmínky pro posílení jejich životního elánu.  Projekt společnosti Mezi námi stovkám seniorů nabídne možnost zapojit se do péče o děti ve školkách a nižších třídách základních škol pohádky, například čtením pohádek a tvořivými dílnami,“ uvedla Irena Ropková.   

Podpora schválená ve výzvách číslo 42 a 28 mířících do oblasti vzdělávání umožní zřídit při mateřské škole v Praze 10 – Dubči dětskou skupinu pro 12 dětí a uskutečnit na školách celkem 118 projektů zaměřených na inkluzi a multikulturní vzdělávání. V zájmu maximální možné podpory žadatelů a příjemců dotací jsou projekty z výzvy číslo 28 realizovány zjednodušenou metodou vykazování a to formou jednotkových nákladů. „Podpora v této výzvě například umožní doučování zhruba pěti procent z bezmála pěti set studentek a studentů gymnázia Na Zatlance v Praze 5, kteří mají odlišný mateřský jazyk. Přispěje také k dalšímu vzdělávání pedagogů školy či fungování volnočasového klubu,“ poznamenala radní Ropková. 

Podporu získá kromě jiných také Základní škola Nepomucká v Praze 5, jejímž pedagogům umožní například absolvovat potřebné zahraniční stáže, a také Základní škola Kunratice v Praze 4. „Deset zdejších pedagogů absolvuje v partnerské škole ve Vídni program zaměřený na zkušenosti s integrací žáků s odlišným mateřským jazykem,“ uvedla radní Ropková.

Podporu ve výši více než 279 milionů korun schválili pražští zastupitelé pro 12 projektů podaných do výzvy č. 32. „České vysoké učení technické bude realizovat dokonce pět svých projektů. Jeden z nich si klade za cíl vytvořit univerzální simulátor vozidla MHD, s jehož pomocí se řidiči naučí bezpečně zvládat krizové situace, které za volantem vznikají,“ řekla radní Ropková. Podporu pro svůj projekt získala také Česká zemědělská univerzita v Praze, dva projekty uskuteční Akademie věd ČR.

Ve výzvě č. 39 zastupitelé podpořili vznik podnikatelského inkubátoru v Pražské tržnici v sedmé městské části. Dotace umožní zrekonstruovat jednu ze zdejších hal a vybavit ji tak, aby v ní malé a střední podniky z oblasti kreativního průmyslu a digitálních technologií našly kvalitní zázemí pro inovace, rozvoj a sdílení zkušeností a znalostí.

Cílem projektu schváleného ve výzvě č. 31 je nahradit zastaralé a energeticky náročné ventilátory ve větracích šachtách metra novými, účinnějšími a ekologičtějšími.