Z tohoto důvodu bude možné výzvu k předkládání projektů v rámci těchto oblastí podpory vyhlásit až po ukončení procesu, tj. po schválení Evropské komise (předpoklad vyhlášení výzvy 4. čtvrtletí 2010).