Nová výzva bude svým obsahovým zaměřením navazovat na 5. výzvu pro prioritní osu 2. Podporovány budou obdobné aktivity i cílové skupiny. Více informací k 5. výzvě naleznete na následujícím odkazu: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/aktuality/1023_souhrnne-informace-o-5.-vyzve-oppa.html.

Hlavní rozdíl bude spočívat v délce  realizace projektů. S ohledem na blížící se konec programového období, tedy implementace  OPPA, budou muset všechny projekty podpořené v 7. výzvě ukončit realizaci nejpozději v říjnu 2015. Na kratší dobu realizace budou navázány také podmínky realizace odlišné od předchozích výzev, např. podmínka využití zakoupeného zařízení a vybavení výhradně pro cílovou skupinu.

Výzva bude vyhlášena v první polovině září 2014. Společně s vyhlášením bude zveřejněno plné znění výzvy zahrnující všechny  důležité informace - přesný popis podporovaných aktivit a cílových skupin, definici oprávněných žadatelů, finanční informace, termíny a podmínky pro konzultace projektových záměrů, termíny a podmínky pro zpracování a předkládání projektových žádostí, termíny seminářů pro žadatele i kontakty na pracovníky, kteří budou odpovídat na dotazy žadatelů a poskytovat konzultace.

Pro mimořádnost situace bude schvalovací proces výzvy  podstatně zkrácen, vyhlášení výsledků předpokládáme v lednu 2015.