Vzhledem k vysokému počtu předložených žádostí, a s tím spojené administrace hodnocení, bude předpokládaný termín schválení projektových žádostí předložených do 11. výzvy, oblast podpory 3.1 a do 12. výzvy, oblast podpory 3.3 OPPK prodloužen pravděpodobně do konce listopadu 2013. Původní termín byl stanoven na září 2013.