Dále si dovolujeme žadatele informovat o prodloužení termínu pro podání projektových žádostí v rámci 13. výzvy do oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Termín se posouvá z plánovaného 31. března 2014 na 17. dubna 2014.

Termín pro podání projektových žádostí do oblasti podpory 1.2 zůstává stejný, do 31. března 2014.

Projektové žádosti do oblasti podpory 2.1 je tedy možné podávat až do 17. dubna 2014 (14:00). Územní rozhodnutí je pak možné dodat až do 30. dubna 2014.