V rámci 11. kontinuální výzvy pro oblast podpory 1.1 byl schválen k financování jeden projekt.

 10. a 11. vyzva OPPK, oblast podpory 2.1 a 1.1 (.pdf)