Usnesením č.32/27 byly schváleny 4 projekty k financování v oblasti podpory 1.2 a 1 projekt k financování v oblasti podpory 2.1. Usnesením č. 32/28 byly schváleny 3 projekty k financování v oblasti podpory 1.1.