Pro oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb bylo schváleno 7 projektů k financování (usnesení ZHMP č. 41/82 ze dne 11. 9. 2014), zde.

Pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území bylo schváleno 26 projektů k financování (usnesení ZHMP č.41/83 ze dne 11. 9. 2014), zde.

Pro oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy byly schváleny 3 projekty k financování (usnesení ZHMP č. 41/81 ze dne 11. 9. 2014), zde.