Bylo schváleno 21 projektů k financování a 9 projektů k financování náhradních.