Bylo schváleno 35 projektů k financování a 30 projektů k financování náhradních.