Seminář je zaměřen na:

  1. Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
  2. Nařízení Komise EU č. 1407/2013
  3. Nařízení Komise EU č. 651/2014
  4. Praktické případy

Místem konání semináře je Škodův palác v Jungmannově ulici č. 35/29, Praha 1, zasedací místnost č. 201 (2. patro). Začátek semináře je v 8:00, plánovaný konec ve 12:30.

Zájemci se mohou registrovat na tento seminář v sekci "Semináře".