„Projekt je zaměřen na dosažení úspory energetické náročnosti ve Strahovském a Zlíchovském automobilovém tunelu, které bude dosaženo výměnou stávajícího systému sodíkového osvětlení za světelná tělesa s LED světelnými zdroji, s vyšší účinností a dokonalejšími algoritmy pro řízení osvětlení. Součástí projektu je také modernizace stávajících trafostanic sloužících pro napájení technologií tunelů,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Bezpečnost městského silničního provozu, jehož intenzita je v Praze nejvyšší v rámci celé České republiky, vyžaduje zajištění chodu vysokého počtu zařízení, jako jsou např. osvětlení a přisvětlení dopravních značek, tj. zařízení s velkou celkovou spotřebou energií. Realizace energeticky efektivních úsporných technologií v rámci projektu tak globálně přispěje ke snížení této energetické náročnosti.

Projekt předložilo a realizuje hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. Na přípravě projektů se podílela i poradenská firma Euro Managers.