Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

 

Celková výše způsobilých výdajů dosahuje 21 427 890 Kč.

Předmětem projektu je snížení hlukové zátěže způsobené dopravou a zlepšení životního prostředí v lokalitě.

Cílem projektu je snížit zdravotní rizika způsobená hlukem u obyvatel lokality snížením hlukové zátěže způsobené dopravou na komunikacích Spořilovská a Jižní spojka v oblasti Spořilova na území městské části Praha 4.

Realizací projektu dojde k vybudování mobilní protihlukové stěny podél Spořilovské ulice v délce 227 metrů. Stěna bude umístěna v odstavném pruhu při pravém okraji vozovky od mostu Jižní spojky přes křižovatku s ulicí Severní I až k první křižovatce s ulicí Severovýchodní I.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

  • Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz.
  • Číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/24514
  • Harmonogram realizační fáze projektu: 1. 11. 2014 – 30. 4. 2015.

Kontakt: