V daném termínu bylo předloženo 60 projektových žádostí s požadovanou výší dotace téměř 702 mil. Kč, tedy 200 % alokované částky.