Doporučujeme, aby žadatelé, kteří dosud projektovou žádost do 13. výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, na Řídicí orgán Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, nedoručili, takto učinili co nejdříve a nenechávali  finalizaci projektu v aplikaci Benefit a odevzdání celé složky projektu na poslední chvíli. Nemusí být zaručeno bezproblémové převzetí projektu v požadovaném termínu, tj. do 17.4.2014 do 14:00.