Aplikace je společná pro všechny operační programy – mohou do ní tedy vstupovat uživatelé ze všech operačních programů, (např. generují projektové žádosti, monitorovací zprávy apod.) Dle informace dodavatele se jedná o větší výpadek, který ale bude co nejdříve odstraněn.