Aktualizovanou projektovou příručku OPPK, verze 5.3, naleznete v sekci "Dokumenty". V sekci "Semináře" budou v průběhu srpna zveřejněny aktuální termíny seminářů pro žadatele připravené v rámci této výzvy.