Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy.

Pro žadatele připravil Řídicí orgán OPPA 2 semináře. Seminář pro žadatele se uskuteční dne 17. 9. 2014 ve velkém jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy. Druhý seminář týkající se vyplnění žádosti v programu Benefit 7 se uskuteční na stejném místě dne 22. 9. 2014. Na oba semináře se mohou zájemci již nyní registrovat prostřednictvím webových stránek v sekci Semináře.

V souvislosti s vyhlášením 7. výzvy byl také zveřejněn aktuální pokyn k vyplnění žádosti v Benefitu7, který je zveřejněn níže a také v sekci Dokumenty/Projektová příručka.