„Předložené projekty, které mají za cíl přispět k rozvoji v různorodých oblastech souvisejících s fungováním města, prošly od první poloviny tohoto roku několikastupňovým posuzováním. Společně s dnes schválenými projekty jsme již umožnili podpořit žádosti o dotace dosahující téměř 50 % z celkové sumy prostředků vyčleněných pro náš operační program,“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Pražské zastupitelstvo dnes schválilo jeden projekt v oblasti Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy, na který je připraveno téměř 83 milionů korun. „Projekty, které postupně snižují energetickou náročnost města, jsou ideálním cílem možných investic do rozvoje hlavního města,“ komentovala rozhodnutí pražského zastupitelstva radní Irena Ropková.

Dále zastupitelé schválili celkem sedmnáct projektů na Podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě. Jedná se tak o 7 projektů podpořených částkou více než 22,6 milionů korun na Posílení infrastruktury pro sociální podnikání a deset projektů na Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci, v rámci kterých bude uvolněno 107 milionů korun.

Je skvělé, že jsme schopni podporovat také projekty, které mají silný sociální aspekt. Pokud se společnost přestane zajímat o sociálně slabé skupiny, může to přinášet mnohem větší problémy v budoucnosti,“ doplnila dále Ropková. Zmíněné projekty jsou zaměřeny nejen na pomoc osobám se zdravotním postižením, nezaměstnaným starším padesát let, nebo příslušníkům etnických menšin, ale také na pomoc rodinám s dětmi, mládeži v nepříznivé sociální situaci, rodičům samoživitelům nebo osobám ohroženým bezdomovectvím a obětem trestné činnosti či domácího násilí.

Pražští zastupitelé vyslovili také souhlas s dotační podporou osm inovačních projektů, zabývajících se Posílením výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Celková hodnota schválených projektů činí bezmála čtvrt miliardy korun. Podpořeny budou mimo jiné inovace v oblasti školství včetně uplatnění absolventů na trhu, péče o pacienty, parkování a například i v oblasti svozu komunálního odpadu.

Operační program Praha – pól růstu ČR plánuje rozdělit od roku 2014 do roku 2020 přibližně 10 miliard korun. Doposud vyhlásilo hlavní město Praha šestatřicet výzev k předkládání žádostí o podporu, v rámci kterých byly předloženy projekty za více než 7 miliard korun. To odpovídá 70 % dostupných prostředků z tohoto operačního programu. Zastupitelstvo hlavního města Prahy doposud schválilo projekty z celkem pětadvacet výzev, a to v celkovém objemu dosahujícím téměř 5 miliard korun. Jedná se tak o více než tři sta žádostí o podporu.

„Že je Operační program Praha – pól růstu ČR velmi úspěšným dotačním programem dokazují i další letošní čísla. Jen od září letošního roku schválilo zastupitelstvo hlavního města sedmnáct žádostí v objemu 2,2 miliardy korun. Do konce roku si klademe za cíl, aby minimálně 40 % dostupných finančních prostředků bylo přiděleno úspěšným žadatelům tak, že s nimi uzavřeme smlouvy o financování,“ uzavřela Ropková.

Vyhlášeny jsou přitom v tuto chvíli další výzvy a na příští rok je stanoven nový harmonogram výzev. Zájemci o dotace z OP PPR tak mají i nadále možnost vybírat z velkého množství výzev v různých oblastech.

Veškeré informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.