Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Hlavní město Praha získalo usnesením Zastupitelstva HMP č. 8/33 ze dne 18. 6. 2015 dotaci na realizaci projektu „5. května – MPHS do centra, č. akce 999 418“.

Hlavním cílem projektu bylo (výstavbou mobilní protihlukové stěny v ulici 5. května) snížit hlukovou zátěž v oblasti Kačerova, dosáhnout hygienických limitů hluku a snížit tak zdravotní rizika způsobená expozicí hluku.

Realizací projektu došlo k vybudování mobilní protihlukové stěny podél ulice 5. května o délce 357 a výšce 5 metrů. Stěna je umístěna v dopravním směru do centra od mostu „Estakáda Kačerov“ přes ulici Michelskou ke sjezdu do ulice Vyskočilova, před začátkem odbočovacího pruhu. Projekt má významný synergický efekt s již realizovaným protihlukovým opatřením v lokalitě - pokládkou protihlukového asfaltu
v celé šířce komunikace na ulici 5. května.

Realizace projektu má pozitivní dopady zejména na obyvatele městské části Praha 4 a její části Kačerov.
V širším vymezení pak i pro obyvatele dalších městských částí.

Projekt byl realizován jako jedno-etapový v období 07 – 10/2015.  

Celkové výdaje projektu činily 26,254 mil Kč, z toho celkové způsobilé náklady projektu činily 25 124 799,23 Kč vč. DPH.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

 Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz.
Číslo projektu:
CZ.2.16/2.1.00/25567
Harmonogram realizační fáze projektu: 1. 7. 2015 – 31. 10. 2015.

Kontakt: