Objem požadované podpory v Benefitu7

Stav je k datu 29. 9. 2014, 17:30 hod následující:  

Datum Objem finalizovaných projektových žádostí Objem předložených projektových žádostí
29.9.2014 66 046 567,32 24 033 822,27