Vzhledem k technickým problémům s elektronickým podáváním žádostí vzniklým od 3. 7. 2019 do 8.7.219 bylo usnesením Rady hl. m. Prahy č. ze dne 15. 7. 2019 schváleno prodloužení termínu podávání žádostí Grantového programu v oblasti podpory přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2019.

Žádosti lze podávat dle podmínek a způsobem uvedeným ve Vyhlášení grantového programu v oblasti podpory přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2019 nyní v prodlouženém termínu od 16. 7. 2019 do 31. 7. 2019 včetně.

V případě, že žádost byla podána v době od 3. 7. 2019 a nemá formulář ve formátu ZFO s vygenerovaným kódem a zároveň není podaná v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Softwar602 FormFiller včetně všech požadovaných příloh, je nutné tuto žádost podat opětovně ve shora uvedeném termínu a postupem splňujícím podmínky dle Grantové výzvy.