1. Podmínky - Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024

  2. Formulář žádosti

  3. Strukturovaný popis projektu

  4. Komentář k položkovému rozpisu

  5. Pozvánka na informační seminář

  6. Informace k možnosti konzultací

  7. Prezentace z informačního semináře k dotačním programům