1. Podmínky – Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024 – 2. kolo – Ukrajina
  2. Strukturovaný popis projektu
  3. Komentář k položkovému rozpisu nákladů
  4. Formulář žádosti