POZOR! Před stažením a vyplněním níže uvedeného formuláře se ujistěte (prostřednictvím účinné veřejnoprávní smlouvy), že jste příjemci programové dotace. Pokud jste po zjištění příjemcem účelové individuální neinvestiční dotace  , je nutné její vyúčtování podat na věcně příslušném formuláři, který naleznete zde.