1. Podmínky – Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023
  2. Formulář žádosti
  3. Strukturovaný popis projektu
  4. Komentář k položkovému rozpisu
  5. Informační seminář pro žadatele
  6. Záznam informačního semináře pro žadatele o dotaci