1. Formulář finančního vypořádání dotace podpořené v rámci grantového řízení v roce 2020 (jednoleté a víceleté financování)
  2. Osnova závěrečné zprávy vztahující se k finančnímu vypořádání uvedeného grantového řízení