1. Podmínky - Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2020 (jednoleté a víceleté)
  2. Formulář – jednoleté granty
  3. Formulář – víceleté granty
  4. Informační seminář pro žadatele o grant
  5. Software602 Form Filler – program pro vyplňování žádosti (verze pro Windows)