Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014.