Program I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní aktivity)

Jaké logo použít

Praha

V jakém rozsahu

Umístit logo na pořízené materiální vybavení (např. dresy, tréninkové oblečení, sportovní nářadí, náčiní atd.) a uvádět jej na webových stránkách žadatele i jednotlivých realizátorů.

Kdo hradí výrobu propagačních materiálů

Náklady na prezentaci hl. m. Prahy hradí příjemce dotace v rámci způsobilých nákladů projektu.

Kontakt pro zaslání tiskové zprávy a fotografií (min 3 ks)

Operátor ICT, a.s., email: prahasportovni@operatorict.cz

Soubory ke stažení


Program II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze

Jaké logo použít

Praha

V jakém rozsahu

Příjemce dotace má za povinnost informovat návštěvníky, že hl. m. Praha spolufinancuje výstavbu či rekonstrukci sportovního areálu prostřednictvím banneru umístěného vně i uvnitř zařízení dle vzoru poskytnutého hl. m. Prahou, uvádět logo hl. m. Prahy na svých webových stránkách a zajistit odkaz na internetové stránky hl. m. Prahy www.praha.eu.

Vzor prezentace

Polep - provoz sportoviště Polep - rekonstrukce

Kdo hradí výrobu propagačních materiálů

Náklady na prezentaci hl. m. Prahy hradí příjemce dotace v rámci způsobilých nákladů projektu.

Soubory ke stažení

Banner Na provoz tohoto sportoviště přispívá hl. m. Praha (pdf, formát A3)

Banner Na rekonstrukci tohoto sportoviště přispělo hl. m. Praha (pdf, formát A3)


Program III. Sportovní akce

Jaké logo použít

Praha

V jakém rozsahu

U programu III.A.:

1.   Nejpozději 14 dní před konáním akce:

a) uvádět logo hl. m. Prahy na webových stránkách žadatele, a to u všech informacích spojených s touto akcí včetně odkazu na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu;

b) umístit logo hl. m. Prahy s označením „finančně podporuje“ na všech propagačních materiálech (plakáty, letáky, billboardy, CLV a ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga ostatních partnerů;

c) doručit elektronicky tiskovou zprávu pro zveřejnění na internetových stránkách hl. m. Prahy, která bude obsahovat: místo konání akce, termín akce, čas konání, pro koho je akce určena, stručné informace o akci) a ilustrační fotografie min 10 kusů (použitelné pro internet, tj. min. rozlišení 72 dpi a velikost min. 900 px větší ze stran);

d) umístit banner hl. m. Prahy podle vzorových podkladů SVC MHMP na internetové stránky související s pořádanou akcí.

2.   V průběhu akce zajistit u akcí:

a) umístit logo hl. m. Prahy s označením „finančně podporuje“ na všech propagačních materiálech (plakáty, letáky, billboardy, CLV a ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga ostatních partnerů,

b) umožnit na vyžádání hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku,

c) umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy,

d) zajistit sponzorské vzkazy moderátora akce;

e) zajistit zmínky o hl. m. Praze v PR článcích o akci;

f) u akcí s dotací 50 000 - 500 000 Kč umístit minimálně 8 m2 bannerů s logem hl. m. Prahy (plachta či pevná deska s bezokrajovým potiskem o rozměru 1 x 1 m) v místě akce v záběru televizních kamer;

e) u akcí s dotací 500 001 - 1 000 000 Kč umístit 16 m2 bannerů s logem hl. m. Prahy (plachta či pevná deska s bezokrajovým potiskem o rozměru 1 x 1 m) v místě akce v záběru televizních kamer;

g) u akcí s dotací nad 1 000 000 umístit 24 m2 bannerů s logem hl. m. Prahy (plachta či pevná deska s bezokrajovým potiskem o rozměru 1 x 1 m) v místě akce v záběru televizních kamer.

U programu III.B.:

1.   Nejpozději 14 dní před konáním akce:

a) doručit elektronicky tiskovou zprávu pro zveřejnění na internetových stránkách hl. m. Prahy, která bude obsahovat: místo konání akce, termín akce, čas konání, pro koho je akce určena, stručné informace o akci) a ilustrační fotografie min 10 kusů (použitelné pro internet, tj. min. rozlišení 72 dpi a velikost min. 900 px větší ze stran);

d) umístit banner hl. m. Prahy podle vzorových podkladů SVC MHMP na internetové stránky související s pořádanou akcí.

2.   V průběhu akce zajistit u akcí:

a) umístit logo hl. m. Prahy s označením „finančně podporuje“ na všech propagačních materiálech (plakáty, letáky, billboardy, CLV a ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga ostatních partnerů;

b) umožnit na vyžádání hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku;

c) umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy;

d) zajistit sponzorské vzkazy moderátora akce;

e) zajistit zmínky o hl. m. Praze v PR článcích o akci;

f) u akcí s dotací 50 000 - 200 000 Kč umístit minimálně 4 m2 bannerů s logem hl. m. Prahy (plachta či pevná deska s bezokrajovým potiskem o rozměru 1 x 1 m) v místě akce;

e) u akcí s dotací 200 001 – 500 000 Kč umístit 8 m2 bannerů s logem hl. m. Prahy (plachta či pevná deska s bezokrajovým potiskem o rozměru 1 x 1 m) v místě akce;

g) u akcí s dotací nad 500 000 umístit 16 m2 bannerů s logem hl. m. Prahy (plachta či pevná deska s bezokrajovým potiskem o rozměru 1 x 1 m) v místě akce.

U programu III.C.:

1.   Nejpozději 14 dní před konáním akce:

a) umístit banner hl. m. Prahy podle vzorových podkladů SVC MHMP na internetové stránky související s pořádanou akcí.

2.   V průběhu akce zajistit u akcí:

a) umístit logo hl. m. Prahy s označením „finančně podporuje“ na všech propagačních materiálech (plakáty, letáky, billboardy, CLV a ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga ostatních partnerů;

b) umožnit na vyžádání hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku;

c) umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy;

d) zajistit sponzorské vzkazy moderátora akce;

e) zajistit zmínky o hl. m. Praze v PR článcích o akci;

f) umístit 4 m2 bannerů s logem hl. m. Prahy (plachta či pevná deska s bezokrajovým potiskem o rozměru 1 x 1 m) v místě akce.

Kdo hradí výrobu propagačních materiálů

Náklady na prezentaci hl. m. Prahy hradí příjemce dotace v rámci způsobilých nákladů projektu.

Soubory ke stažení


Program IV. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu pro všechny, handicapované a seniory

Jaké logo použít

Praha

V jakém rozsahu

Příjemce podpory má za povinnost umístit logo hl. m. Prahy na pořízeném materiálním vybavení (např. dresy, tréninkové oblečení, sportovní náčiní a nářadí) a uvádět jej v tiskovinách, programech, na webu, atd.Věskeré náklady na umístění loga hradí příjemce dotace v rámci způsobilých nákladů při jejím čerpání.

Kdo hradí výrobu propagačních materiálů

Náklady na prezentaci hl. m. Prahy hradí příjemce dotace v rámci způsobilých nákladů projektu.

Soubory ke stažení


Obecná pravidla pro použití značky hl. m. Prahy

Základní barevné provedení

Základní barevné provedení značky v předdefinovaných barvách se aplikuje na všech barevných materiálech. Pravidla aplikace barevného provedení značky na světlém a tmavém podkladu jsou přesně definována.

Značka má čtvercový formát v barvě Praha červená, uprostřed podélně dělený na dvě poloviny. Vlastním obsahem loga je název města Prahy ve čtyřech jazykových mutacích - PRAHA, PRAGUE, PRAGA, PRAG. Tyto jazykové verze názvu města obsahují všechny tzv. světové jazyky a mnoho dalších evropských jazyků užívajících latinkové písmo. Tento text je vysázen písmem Myriad MM semibold z verzálek v barvě Praha žlutá.

Definice použitých barev:

  • červená - ekvivalent Pantone 485 C (485U)
  • žlutá - ekvivalent Pantone 109 C (109U)

Základní barevné provedení

Jednobarevné provedení

Jednobarevné provedení značky v předdefinované červené barvě se aplikuje na materiálech, kde je možné užít pouze dvě barvy, tedy barvu Praha červená v kombinaci s černou nebo jednou z doplňkových barev.

Černobílé provedení

V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z objektivních příčin možné použít barevné provedení značky, používá město černobílé provedení značky. Černobílé pozitivní provedení značky se aplikuje na všech světlých podkladech s tonalitou nepřekračující určitou hranici. Negativní provedení značky se používá tam, kde by černobílý podklad s vyšší tonalitou ztížil její čitelnost.

černobílé provedení

Značka na podkladové ploše

Barevné pozitivní provedení značky se užívá na barevných podkladových plochách s tonalitou barev, které nezpůsobí špatnou čitelnost značky. Barevné pozitivní provedení značky s rámečkem v barvě Praha žlutá je povoleno používat výjimečně pouze tam, kde by barevný podklad se stejnou nebo podobnou tonalitou ztížil její čitelnost. Barevné negativní provedení značky je zakázáno. Černobílé pozitivní provedení značky se užívá na černobílých podkladových plochách s tonalitou černé 0–70 %, která nezpůsobí špatnou čitelnost značky. Při vyšších hodnotách tonality 80–100 % plochy se pak užívá černobílé negativní provedení značky. Nerespektování těchto zásad může vést k zásadnímu zhoršení čitelnosti značky.

značka na podkladové ploše

Ochranná zóna

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá výšce kuželky písmene „P“. Velikost ochranné zóny je 1x.

ochranná zóna

Rozměrová řada

Rozměrová řada značky představuje značku ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při její aplikaci. Respektování rozměrové řady slouží systémovému užívání značky především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet jejich jednotný styl. Rozměrová řada vychází ze základní velikosti značky (100 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4. Minimální velikost (40 %) určuje mezní velikost značky zaručující její bezchybnou reprodukci v rozlišení, kterou jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny. Používat značku v menších velikostech je nevhodné, jelikož může být zhoršena její čitelnost.

rozměrová řada

Zakázané varianty

Podoba značky města je v tomto manuálu závazně definována. Jiné varianty značky jsou nepřípustné. Není možné měnit její danou barevnost, dále je zakázáno ji jakkoliv tvarově upravovat a deformovat anebo vytvářet písmové varianty značky, které nesouhlasí s předepsanými pravidly.

zakázané varianty

Transparent

Transparenty se používají pro různé akce, které město pořádá. Transparent se skládá ze značky umístěné výjimečně ze tří stran do kraje formátu a informačního textu umístěného na ploše pod značkou nebo vpravo vedle značky. Text je vysázen písmem Myriad MM. Podkladovou plochu lze vyplnit barvou nebo fotografií. Černobílé provedení transparentu není povoleno.

transparent