Jaké logo použít

Praha

V jakém rozsahu

V rozsahu daném podmínkami Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze.

Kdo hradí výrobu propagačních materiálů

Náklady na prezentaci hl. m. Prahy hradí příjemce dotace.

Kontakt pro zaslání tiskové zprávy

sport@praha.eu

Soubory ke stažení

 


Obecná pravidla pro použití značky hl. m. Prahy

Základní barevné provedení

Základní barevné provedení značky v předdefinovaných barvách se aplikuje na všech barevných materiálech. Pravidla aplikace barevného provedení značky na světlém a tmavém podkladu jsou přesně definována.

Značka má čtvercový formát v barvě Praha červená, uprostřed podélně dělený na dvě poloviny. Vlastním obsahem loga je název města Prahy ve čtyřech jazykových mutacích - PRAHA, PRAGUE, PRAGA, PRAG. Tyto jazykové verze názvu města obsahují všechny tzv. světové jazyky a mnoho dalších evropských jazyků užívajících latinkové písmo. Tento text je vysázen písmem Myriad MM semibold z verzálek v barvě Praha žlutá.

Definice použitých barev:

  • červená - ekvivalent Pantone 485 C (485U)
  • žlutá - ekvivalent Pantone 109 C (109U)

Základní barevné provedení

Jednobarevné provedení

Jednobarevné provedení značky v předdefinované červené barvě se aplikuje na materiálech, kde je možné užít pouze dvě barvy, tedy barvu Praha červená v kombinaci s černou nebo jednou z doplňkových barev.

Černobílé provedení

V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z objektivních příčin možné použít barevné provedení značky, používá město černobílé provedení značky. Černobílé pozitivní provedení značky se aplikuje na všech světlých podkladech s tonalitou nepřekračující určitou hranici. Negativní provedení značky se používá tam, kde by černobílý podklad s vyšší tonalitou ztížil její čitelnost.

černobílé provedení

Značka na podkladové ploše

Barevné pozitivní provedení značky se užívá na barevných podkladových plochách s tonalitou barev, které nezpůsobí špatnou čitelnost značky. Barevné pozitivní provedení značky s rámečkem v barvě Praha žlutá je povoleno používat výjimečně pouze tam, kde by barevný podklad se stejnou nebo podobnou tonalitou ztížil její čitelnost. Barevné negativní provedení značky je zakázáno. Černobílé pozitivní provedení značky se užívá na černobílých podkladových plochách s tonalitou černé 0–70 %, která nezpůsobí špatnou čitelnost značky. Při vyšších hodnotách tonality 80–100 % plochy se pak užívá černobílé negativní provedení značky. Nerespektování těchto zásad může vést k zásadnímu zhoršení čitelnosti značky.

značka na podkladové ploše

Ochranná zóna

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá výšce kuželky písmene „P“. Velikost ochranné zóny je 1x.

ochranná zóna

Rozměrová řada

Rozměrová řada značky představuje značku ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při její aplikaci. Respektování rozměrové řady slouží systémovému užívání značky především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet jejich jednotný styl. Rozměrová řada vychází ze základní velikosti značky (100 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4. Minimální velikost (40 %) určuje mezní velikost značky zaručující její bezchybnou reprodukci v rozlišení, kterou jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny. Používat značku v menších velikostech je nevhodné, jelikož může být zhoršena její čitelnost.

rozměrová řada

Zakázané varianty

Podoba značky města je v tomto manuálu závazně definována. Jiné varianty značky jsou nepřípustné. Není možné měnit její danou barevnost, dále je zakázáno ji jakkoliv tvarově upravovat a deformovat anebo vytvářet písmové varianty značky, které nesouhlasí s předepsanými pravidly.

zakázané varianty