Rada hl. m. Prahy usnesením č. 753 dne 24. 4. 2023 schválila prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti dle čl. H. odst. 1 Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023 na 30. 6. 2023.