Opatření programu

I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

II. Investice do sportovního zařízení

III. Provoz sportovního zařízení

IV. Sportovní akce

V. Sport pro všechny

VI. Sportovní činnost handicapovaných

VII. Stroje a sportovní potřeby

Kompletní znění programu

Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022 (soubor pdf)

Lhůta pro podání žádosti 

Žádost musí být podána ve lhůtě od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

Formulář žádosti

Formulář žádosti o dotaci v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022 (soubor zfo)

Předepsané přílohy žádosti:

Příloha žádosti v opatření I. Systémový rozvoje sportu dětí a mládeže - Jmenný seznam účastníků projektu (soubor xlsx)
Příloha žádosti v opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných - Jmenný seznam účastníků projektu (soubor xlsx)
 

Návod pro použití formuláře ve formátu zfo:

  • stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,

  • stáhněte si a uložte formulář žádosti do vašeho počítače,

  • otevřete uložený formulář,

  • formulář vyplňte a vložte do něj požadované přílohy,

  • přílohy a doklady před vložením do formuláře jednoznačně nazvěte,

  • proveďte elektronické odeslání žádosti na MHMP prostřednictvím tlačítka na konci formuláře,

  • po úspěšném elektronickém odeslání žádosti se objeví informace o přijetí ze strany MHMP, soubor s touto informací uložte a následně žádost vytiskněte,

  • vytištěnou verzi podepište a doručte na HMP.

Informace ke zpracování žádosti

Program administruje a informace ke zpracování žádosti poskytuje oddělení sportu odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených pracovníků, ale nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání žádosti.

Kontakty

Jméno

E-mail

Telefon

Bc. Zdeněk Hübner,
vedoucí oddělení sportu
zdenek.hubner@praha.eu 236 005 931

Mgr. Michal Hanžlík,
specialista tělovýchovy a sportu

michal.hanzlik@praha.eu

236 005 913

Mgr. Michaela Knappová,
specialistka tělovýchovy a sportu

michaela.knappova@praha.eu 236 005 932