Opatření Programu

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

Opatření II. Investice do sportovního zařízení

Opatření III. Provoz sportovního zařízení

Opatření IV. Sportovní akce

Opatření V. Sport pro všechny

Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných

Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby

Kompletní znění Programu ke stažení 

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020 (soubor pdf)
 

Lhůta pro podání žádosti

Žádost musí být podána ve lhůtě od 17. 10. 2019 do 31. 10. 2019.

Formulář žádosti

Formulář žádosti o dotaci v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020 (soubor zfo)

Návod pro použití formuláře

1. stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,
2. stáhněte si a uložte formulář Žádosti pro aktuální rok,
3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář,
4. formulář vyplňte a vložte do něj požadované přílohy a naskenované přílohy a doklady,
5. přílohy a doklady před vložením do formuláře jednoznačně nazvěte,
6. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění Žádosti (tlačítko „Zkontrolovat formulář“),
7. odešlete formulář elektronicky na Odbor MHMP (tlačítko „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“),
8. po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP; soubor s informací uložte a následně vytiskněte,
9. vytištěnou verzi podepište a doručte na podatelnu MHMP.

Informace ke zpracování žádosti

Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (dále jen "Odbor MHMP"). Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů, ale nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.

Jméno

E-mail

Telefon

Mgr. Romana Beková

romana.bekova@praha.eu

236 005 914

Mgr. Michal Hanžlík

michal.hanzlik@praha.eu

236 005 913

Bc. Zdeněk Hübner

zdenek.hubner@praha.eu

236 005 931

Mgr. Michaela Knappová

michaela.knappova@praha.eu

236 005 932

Mgr. Jana Saidlová

jana.saidlova@praha.eu

236 005 237