Opatření Programu

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

Opatření II. Investice do sportovního zařízení

Opatření III. Provoz sportovního zařízení

Opatření IV. Sportovní akce

Opatření V. Sport pro všechny

Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných

Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby

Kompletní znění Programu ke stažení 

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021 (soubor pdf)

Lhůta pro podání žádosti

Žádost musí být podána ve lhůtě od 5. 11. do 30. 11. 2020.

Formulář žádosti

Elektronický formulář žádosti bude zpřístupněn na této stránce nejpozději v počáteční den lhůty pro podání žádosti, tj. nejpozději do 5. 11. 2020.

Informace ke zpracování žádosti

Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů, ale nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.

Jméno

E-mail

Telefon

Mgr. Romana Beková

romana.bekova@praha.eu

236 005 914

Mgr. Michal Hanžlík

michal.hanzlik@praha.eu

236 005 913

Bc. Zdeněk Hübner

zdenek.hubner@praha.eu

236 005 931

Mgr. et Mgr. Marcela Husáková

marcela.husakova@praha.eu

236 005 237

Mgr. Michaela Knappová

michaela.knappova@praha.eu

236 005 932

Mgr. Bc. Renáta Solská

renata.solska@praha.eu

236 005 210