Opatření Programu

I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

II. Investice do sportovního zařízení

III. Provoz sportovního zařízení

IV. Sportovní akce

V. Sport pro všechny

VI. Sportovní činnost handicapovaných

VII. Stroje a sportovní potřeby

Kompletní znění Programu ke stažení 

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021 (soubor pdf)

Lhůta pro podání žádosti

Žádost musí být podána ve lhůtě od 5. 11. do 30. 11. 2020.

Formulář žádosti

Žádost o dotaci hlavního města Prahy v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021 (formát ZFO)

 

Formuláře povinných příloh žádosti Jmenný seznam účastníků projektu k opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže a opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných:

Jmenný seznam účastníků projektu k Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže (formát XLSX)

Jmenný seznam účastníků projektu k Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných (formát XLSX)

 

Návod pro použití formulářů ve formátu ZFO:

  • stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,

  • stáhněte si a uložte formulář žádosti do vašeho počítače,

  • otevřete uložený formulář,

  • formulář vyplňte a vložte do něj požadované přílohy a naskenované přílohy,

  • přílohy a doklady před vložením do formuláře jednoznačně nazvěte,

  • proveďte elektronické odeslání žádosti na MHMP prostřednictvím tlačítka na konci formuláře,

  • po úspěšném elektronickém odeslání žádosti se objeví informace o přijetí ze strany MHMP, soubor s touto informací uložte a následně žádost vytiskněte,

  • vytištěnou verzi podepište, orazítkujte a doručte na HMP.

Informace ke zpracování žádosti

Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů, ale nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.

Jméno

E-mail

Telefon

Ing. Andrea Čechová

andrea.cechova@praha.eu

236 005 914

Mgr. Michal Hanžlík

michal.hanzlik@praha.eu

236 005 913

Bc. Zdeněk Hübner

zdenek.hubner@praha.eu

236 005 931

Mgr. et Mgr. Marcela Husáková

marcela.husakova@praha.eu

236 005 237

Mgr. Michaela Knappová

michaela.knappova@praha.eu

236 005 932

Mgr. Bc. Renáta Solská

renata.solska@praha.eu

236 005 210