Opatření Programu

I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

II. Investice do sportovního zařízení

III. Provoz sportovního zařízení

IV. Sportovní akce

V. Sport pro všechny

VI. Sportovní činnost handicapovaných

VII. Stroje a sportovní potřeby

Kompletní znění Programu ke stažení 

Vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022 (soubor pdf)

Lhůta pro podání žádosti

Žádost musí být podána ve lhůtě od 1. 10. do 31. 10. 2021.

Formulář žádosti

Formulář žádosti bude zveřejněn na této stránce, a to nejpozději před počátkem lhůty pro podání žádosti, tj. do 30. 9. 2021.

 

Formuláře povinných příloh žádosti Jmenný seznam účastníků projektu k opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže a opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných:

Jmenný seznam účastníků projektu k Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže (soubor xlsx)

Jmenný seznam účastníků projektu k Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných (soubor xlsx)

 

Návod pro použití formulářů ve formátu ZFO:

  • stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,

  • stáhněte si a uložte formulář žádosti do vašeho počítače,

  • otevřete uložený formulář,

  • formulář vyplňte a vložte do něj požadované přílohy a naskenované přílohy,

  • přílohy a doklady před vložením do formuláře jednoznačně nazvěte,

  • proveďte elektronické odeslání žádosti na MHMP prostřednictvím tlačítka na konci formuláře,

  • po úspěšném elektronickém odeslání žádosti se objeví informace o přijetí ze strany MHMP, soubor s touto informací uložte a následně žádost vytiskněte,

  • vytištěnou verzi podepište, orazítkujte a doručte na HMP.

Informace ke zpracování žádosti

Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje oddělení sportu odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených pracovníků, ale nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.

Kontakty

Jméno

E-mail

Telefon

Bc. Zdeněk Hübner,
vedoucí oddělení sportu
zdenek.hubner@praha.eu 236 005 931

Mgr. Michal Hanžlík,
specialista tělovýchovy a sportu

michal.hanzlik@praha.eu

236 005 913

Mgr. Michaela Knappová,
specialistka tělovýchovy a sportu

michaela.knappova@praha.eu 236 005 932