Rádi bychom Vás tímto informovali, že se ve čtvrtek 1. 12. 2022 od 17:00 h uskuteční Seminář pro žadatele v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023.

Obsahem a cílem semináře je seznámení žadatelů se změnami v podmínkách vyhlášeného programu oproti předcházejícímu období, podrobné představení formuláře žádosti, informace o nejčastějších chybách žadatelů při podání žádosti a další informace vedoucí k úspěšnému podání žádosti v tomto programu. V závěru semináře pak proběhne diskuse formou odpovědí na otázky účastníků k projednávané problematice.

Seminář bude organizován formou webináře přes službu Webex pod následujícím odkazem: https://prahaeu.webex.com/weblink/register/r179a3fe8356530da9036be172b064ede

Vstup účastníkům do webináře bude umožněn 15 minut před jeho zahájením. Při vstupu do webináře je účastník povinen uvést svoje jméno, e-mail a název organizace, kterou zastupuje. Organizátor je oprávněn přihlášeného účastníka bez uvedení těchto údajů z webináře vyloučit. Kapacita webináře je celkem 1 000 účastníků.

Těšíme se na Vaši účast!