Obsahem a cílem semináře je seznámení žadatelů se změnami v podmínkách vyhlášeného programu oproti předcházejícímu období, podrobné představení formuláře žádosti, informace o nejčastějších chybách žadatelů při podání žádosti a další informace vedoucí k úspěšnému podání žádosti v tomto programu. V závěru semináře pak proběhne diskuze formou odpovědí na otázky účastníků k projednávané problematice.

Seminář bude vzhledem k aktuální pandemické situaci organizován formou webináře, a to přes službu Cisco Webex pod následujícím odkazem:

https://prahaeu.webex.com/prahaeu/onstage/g.php?MTID=ea67704fd2ebcd4556b457cecfc114c67

Vstup účastníkům do webináře bude umožněn 15 minut před jeho zahájením. Při vstupu do webináře je účastník povinen uvést svoje jméno, příjmení a do závorky za příjmení název žadatele (organizace), kterého zastupuje. Organizátor je oprávněn přihlášeného účastníka bez uvedení těchto údajů z webináře vyloučit. Kapacita webináře je celkem 1.000 účastníků, a proto v tomto případě organizátor umožní vstup do webináře za organizaci vždy maximálně 2 zástupcům.

Pozvánka na seminář v tiskové podobě

Pozvánka na seminář pro žadatele o dotaci v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2021 (soubor PDF)