Rádi bychom Vás informovali o výsledcích dotačního řízení v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2020, a to na základě schválených usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1238 ze dne 15. 6. 2020 a Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/64 ze dne 2. 7. 2020.

Kompletní přehled podaných žádostí a schválené podpory za jednotlivé žadatele můžete nalézt na Portálu finanční podpory hl. m. Prahy na adrese granty.praha.eu.