Rádi bychom Vás informovali o výsledcích dotačního řízení v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2021, a to na základě schválených usnesení Rady hl. m. Prahy č. 733 ze dne 12. 4. 2021 a Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/31 ze dne 22. 4. 2021.

Kompletní přehled podaných žádostí a schválené podpory za jednotlivé žadatele můžete nalézt na Portálu finanční podpory hl. m. Prahy na adrese granty.praha.eu.