Vyhlášené programy:

I.         Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

II.        Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c)

III.       Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy (III/a, III/b)

IV.       Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy

V.        Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

VI.       Podpora akcí a aktivit SVČ pro děti a mládež ve volném čase (VI/a, VI/b, VI/c, VI/d)

VII.     Můj nápad

Kompletní vyhlášení:

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2017 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Termín uzávěrky pro podání žádostí:

30. 9. 2016 – programy I. – VII.

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor sportu a volného času (dále jen „SVC MHMP“) - oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1,

6. patro, místnost č. 615 nebo č. 655

Po - Pá  9:00 - 12:00 hod., Po a St také 14:00 - 16:00 hod. nebo dle telefonické dohody.

Kontaktní osoby:

Alexandra Hegrová                                        tel.: 236 005 912         e-mail: alexandra.hegrova@praha.eu

Mgr. Michaela Perková                                  tel.: 236 005 955         e-mail: michaela.perkova@praha.eu

Eva Čemusová                                              tel.: 236 005 869         e-mail: eva.cemusova@praha.eu

Mgr. Luboš Čuta                                            tel.: 236 005 908         e-mail: lubos.cuta@praha.eu

Místa podání žádostí:

·      podatelna Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

·      podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Způsob podání: 

Osobně do podatelny nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SVC  MHMP – Žádost o grant v oblasti volného času “, která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o grant (bez fólií a obalů). Zároveň žadatel elektronicky odešle elektronickou formu formuláře.

Formulář žádosti

Pro programy I - VI

Žádost o grant - obecná část (A a D).zfo (Software602 Form Filler)
Žádost o grant - projektová část (B a C).zfo (Software602 Form Filler)

Pro program VII

Žádost o grant - Můj nápad (Software602 Form Filler)

Formulář pro vyúčtování

Zpráva o čerpání finančních prostředků hl. m. Prahy v oblasti volného času dětí a mládeže za rok 2017 pro programy I - VI

Zpráva o čerpaní finančních prostředků hl. m. Prahy v oblasti volného času dětí a mládeže za rok 2017 pro program VII - Můj nápad

 

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře

1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler 4
2. stáhněte si a uložte obě části formuláře žádosti (obecnou část A a D a projektovou část B a C)
3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci
4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj předepsané přílohy
pozn: u žadatelů se dvěma a více základními články vyplňuje ústředí pouze část obecnou  (A a D) žádosti a jednotlivé články - „realizátoři“ vyplňují pouze část projektovou (B a C) žádosti
5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti“)
6. formulář elektronicky odešlete na MHMP (tlačítko „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“ na konci formuláře), pro tento úkon je nutné být připojeni k internetu!
7. po úspěšném elektronickém odeslání se Vám ve formuláři objeví věta: „Vámi podaná žádost o grant, byla přijata ke zpracování Magistrátem hl. m. Prahy, v systému je evidovaná pod kódem (vygenerovaný kód např. 71cb6aca). Datum a čas přijetí žádosti: (00.00.2016 00:00:00.). Odesílá se zvlášť formulář s obecnou částí A a D a zvlášť formulář s projektovou částí B a C.
8. poté oba formuláře vytiskněte a podepište. Vyplněnou část B a C žádosti (projekty) vložte mezi část A a D (informace o žadateli a čestné prohlášení žadatele).
9. vytištěné a podepsané formuláře odešlete poštou či osobně doručte na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději v den uzávěrky, tj. 30. 9. 2016.