Formuláře k hlášení (soubory zfo)

Níže naleznete aktualizované formuláře pro upřesnění akcí a táborů. Je nezbytné stahovat tyto nové formuláře, staré předtisky nejen, že neobsahují požadované informace, ale systém je již vůbec nepřijme!

Hlášení pro akce v Praze
Hlášení pro tábory 
Hlášení pro akce v zahraničí 
 

Formuláře k vyúčtování (soubory zfo)

Vyúčtování grantů: formulář vyúčtování se dělí na dvě části, vyplňte, prosím, obě dvě.

Nově se do formuláře nenahrávají jednotlivé doklady, ale pouze POLOŽKOVÝ ROZPOČET bez vkládání dokladů, kde uvedete podrobnější specifikaci položek. Povinnou šablonu rozpočtu si, prosím, stáhněte níže podle Opatření, které budete vyúčtovávat.

 

Postup při zpracování vyúčtování:

1. Vyplňte formulář v elektronické podobě a přihrajte tabulku položkového rozpočtu staženou výše.
2. Elektronickou verzi odešlete prostřednictvím tlačítka "Odeslání elektronické žádosti na MHMP".
3. Materiály vztahující se k akci, na nichž je hl. m. Praha propagováno, nahrajte také do formuláře. Není nutné je dále tisknout.
4. Tištěnou verzi závěrečné zprávy vložte do obálky a odneste do podatelny MHMP osobně či zašlete poštou, případně datovou schránkou žadatele.
5. Termín vyúčtování pro příslušnou akci naleznete v uzavřené veřejnoprávní smlouvě, přičemž nejzazší termín pro podání na poště je termín vyúčtování uvedený ve smlouvě.

 

Formuláře žádostí (soubory zfo)

Žádost o grant - projektová část A, D

Žádost o grant - specifická část B, C

Obě části formuláře pro podání žádosti o dotaci jsou zde k dispozici ve formátu .zfo tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků (prosíme, stahujte nové, nevyplňujte uložené starší formuláře z minulých období). Zároveň je také možné stahovat formuláře ve formátu .zfo z profilu žadatele, který je možné založit po registraci žadatele na Grantovém portále, kde naleznete podrobný návod k registraci.

Obě možnosti stahování a odeslání obou částí formuláře jsou možné.

Žádost_energie2023_AD

Žádost_energie2023_BC

V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ SE STAŽENÍM FORMULÁŘŮ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NA ADRESE volnycas@praha.eu .


Návod pro použití formulářů

1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler 4
2. stáhněte si a uložte formulář obou částí žádosti
3. otevřete formuláře v nainstalované aplikaci Software602 Form Filler 4
4. kompletně vyplňte obě části formuláře