Formuláře k hlášení (soubory zfo)

Hlášení pro akce v Praze
Hlášení pro tábory 
Hlášení pro akce v zahraničí 
Hlášení táborů pořádaných DDM 
Hlášení akcí pořádaných DDM

Formuláře k vyúčtování (soubory zfo)

Vyúčtování dotačního programu hl. m. Prahy a MŠMT "Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni"

Vyúčtování grantů: formulář vyúčtování se dělí na dvě části, vyplňte, prosím, obě dvě

  1. Vyúčtování - obecná část (za žadatele)
  2. Vyúčtování - specifikace projektů

Vyúčtování podpory v rámci partnerství při akcích v oblasti volného času dětí a mládeže za rok 2019

Postup při zpracování vyúčtování akce podpořené v rámci partnerství ve volném čase:

1. Vyplňte formulář v elektronické podobě a přihrajte naskenované daňové doklady k příslušným kolonkám s čísly dokladů (v sekci "Vyúčtování daru").
2. Elektronickou verzi odešlete prostřednictvím tlačítka "Odeslání elektronické žádosti na MHMP" Přihrané daňové doklady již není potřeba dokládat v tištěné podobě.
3. Materiály vztahující se k akci, na nichž je hl. m. Praha propagováno, nahrajte také do formuláře. Není nutné je dále tisknout.
4. Tištěnou verzi závěrečné zprávy vložte do obálky a odneste do podatelny MHMP osobně či zašlete poštou.
5. Termín vyúčtování pro příslušnou akci naleznete v uzavřené veřejnoprávní smlouvě, přičemž nejzazší termín pro podání na poště je termín vyúčtování uvedený ve smlouvě.

Partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti volného času dětí a mládeže zrušila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2256 ze dne 21.10.2019. Žádat v rámci Partnerství o dotace na další období již nelze.

Formuláře žádostí (soubory zfo)

Žádost o grant 2020 – projektová část A, D

Žádost o grant 2020 – projektová část B, C


Návod pro použití formulářů

1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler 4
2. stáhněte si a uložte formulář
3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci Software602 Form Filler 4
4. formulář kompletně vyplňte