Program podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2021 byl vyhlášen usnesením č. 1469 Rady hl. m. Prahy dne 13. 7. 2020. Na základě jednání Komise RHMP pro mimoškolní vzdělávání a výchovu byly Radě HMP a následně Zastupitelstvu HMP předloženy návrhy k přidělení podpory žadatelům. Rada hl. m. Prahy schválila návrhy přidělení dotací do celkové částky 200.000 Kč usnesením č. 297 ze dne 22. 2. 2021. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo návrhy přidělení dotací nad celkovou částku 200.000 Kč usnesením č. 25/62 ze dne 18. 3. 2021.

 

Kompletní přehled výsledků grantového řízení pro rok 2021:

Příloha č. 1 a Příloha č. 5 k usnesení RHMP č. 297 ze dne 22. 2. 2021

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 25/62 ze dne 18. 3. 2021