Program podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2020 byl vyhlášen usnesením č. 2256 Rady hl. m. Prahy dne 21.10.2019. Na základě jednání Komise RHMP pro mimoškolní vzdělávání a výchovu byly Radě HMP a následně Zastupitelstvu HMP předloženy návrhy k přidělení podpory žadatelům. Rada hl. m. Prahy schválila tyto návrhy usneseními č. 850 ze dne 4. 5. 2020 a č. 1151 ze dne 8. 6. 2020 a následně Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo návrhy usneseními č. 2M/35 ze dne 11. 6. 2020 a č. 18/92 ze dne 2. 7. 2020.

Kompletní přehled výsledků grantového řízení pro rok 2020:

Příloha č. 2 a Příloha č. 5 k usnesení RHMP č. 850 ze dne 4. 5. 2020

Příloha č. 2 a Příloha č. 5 k usnesení RHMP č. 1151 ze dne 8. 6. 2020

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 2M/35 ze dne 11. 6. 2020

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 18/92 ze dne 2. 7. 2020