Program podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2022 byl vyhlášen usnesením č. 1550 Rady hl. m. Prahy dne 21. 6. 2021. Na základě jednání Komise RHMP pro mimoškolní vzdělávání a výchovu byly Radě HMP předloženy návrhy k přidělení podpory žadatelům. Rada hl. m. Prahy schválila návrhy přidělení dotací do celkové částky 200.000 Kč usnesením č. 855 ze dne 19. 4. 2022. Návrhy přidělení nad celkovou částku 200.000 Kč schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 36/81 ze dne 28. 4. 2022.

 

Kompletní přehled výsledků grantového řízení pro rok 2022:

Příloha č. 1 a Příloha č. 5 k usnesení RHMP č. 855 ze dne 19. 4. 2022

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 36/81 ze dne 28. 4. 2022