Lhůta pro podání žádosti: 26. 7. - 8. 8. 2019 (včetně)

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství, mládeže a sportu (dále jen „SML MHMP“) - oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnost č. 617, 618

Po - Pá  9,00 - 12,00 hod., Po a St také 14,00 - 16,00 hod. nebo dle telefonické dohody.

Kontaktní osoby:

 

 

Mgr. Martina Toušková Alešová tel.: 236 005 223 e-mail: martina.touskova.alesova@praha.eu

Mgr. Michaela Perková

tel.: 236 005 955

e-mail: michaela.perkova@praha.eu

 

Místo podání žádostí:  podatelna Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Způsob podání:  Osobně do podatelny, datovou schránkou nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SML  MHMP – Program podpory mládeže na krajské úrovni 2019 - 2. kolo“, která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o dotaci (bez fólií a obalů). Zároveň žadatel elektronicky odešle elektronickou formu formuláře.

Kompletní vyhlášení vč. formuláře: