Vyhlášená Opatření:

I.   Prostorové a materiální zajištění činnosti s Dětmi a mládeží ve volném čase (I.a, I.b, I.c)

II.  Prázdninová činnost s Dětmi a mládeží (II.a, II.b)

III. Akce pro Děti a mládež na území hl. m. Prahy

IV. Krátkodobé akce pro Děti a mládež mimo území hl. m. Prahy

V. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

VI. Podpora vzdělávání pracovníků pracujících s Dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit

Vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2021

 

Lhůta pro podání Žádosti je od 25. 9. 2020 do 9. 10. 2020

 

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství, mládeže a sportu - oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnosti č. 617 a 618

Konzultační hodiny v období pro podání žádostí: Po - Pá  9,00 - 12,00 hod., Po a St také 14,00 - 16,00 hod., mimo toto období po telefonické dohodě.

Kontaktní osoby:

Jana Eichlerová, DiS. 236 005 223 Jana.Eichlerova@praha.eu
Mgr. Michaela Perková 236 005 955 Michaela.Perkova@praha.eu
Mgr. Tereza Majorová  236 005 869 Tereza.Majorova@praha.eu
Mgr. Luboš Čuta 236 005 908 Lubos.Cuta@praha.eu

 

Podání žádosti:

Formuláře pro podání žádostí o dotace jsou k dispozici ve formátu .zfo tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků (formuláře, prosím, stahujte nové zde nebo v sekci Formuláře, nevyplňujte uložené starší formuláře z minulých období).

Zároveň je letos poprvé možné stahovat formuláře ve formátu .zfo z profilu žadatele, který je možné založit po registraci žadatele na Grantovém portále (https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default), kde naleznete podrobný návod k registraci.

Obě možnosti stahování a odeslání formuláře jsou pro tento rok možné.

Formuláře ke stažení:

Žádost o grant – projektová část A, D

Žádost o grant – projektová část B, C