Dle Vyhlášení programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2021 Vás upozorňujeme, že neodevzdání vyplněného formuláře Upřesnění akce ve volném čase na území hlavního města Prahy v řádném termínu (30 dní před začátkem akce), obsahově správně (výše poplatku pro dítě, předpokládaný počet dětí a předpokládaná výše čerpání grantu) a požadovaným způsobem (skrze systém Granty, NIKOLI EMAILEM) bude hodnoceno jako nesplnění podmínek přidělení grantu a dotaci nebude možné čerpat.