Dle Vyhlášení programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2021 Vás upozorňujeme, že neodevzdání vyplněného formuláře Upřesnění tábora v době školních prázdnin v řádném termínu (15 dní před začátkem prázdnin, během nichž se tábor uskuteční), obsahově správně (výše poplatku pro dítě, předpokládaný počet dětí a předpokládaná výše čerpání grantu) a požadovaným způsobem (skrze systém Granty, NIKOLI EMAILEM) bude hodnoceno jako nesplnění podmínek přidělení grantu a dotaci nebude možné čerpat.

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 297 ze dne 22. 2. 2021 dotaci ve výši 85 Kč na 1 osoboden v případě táborů realizovaných mimo území hl. m. Prahy a ve výši 80 Kč v případě příměstských táborů.

 

Dotace může být využita pouze v případě, že poplatek účastníka za 1 den nepřesáhne po odečtení dotace:  

  • 350 Kč u tábora realizovaného mimo území hlavního města Prahy o letních prázdninách;
  • 300 Kč u příměstského tábora realizovaného na území hlavního města Prahy.