Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 Zásady pro poskytování dotací hlavním městem Prahou. Úplné znění naleznete zde:  Zásady pro poskytování dotací HMP

Zásady nabývají účinnost dne 1. 10. 2020 a zrušují tím Základní metodika pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP, schválená usnesením Rady HMP č. 195 ze dne 31. 1. 2017.